Your body cannot heal without play. Your mind cannot heal without laughter. Your soul cannot heal without joy. – Catherine Rippenger Fenwick

Hvordan skaber vi det bedst mulige fundament for et sundt og lykkeligt liv? Hvad skal der til for, at vi kan føle sundhed, velvære og glæde i livet? I dette blogindlæg giver jeg et bud på svaret til disse spørgsmål.

I sidste blogindlæg ”En holistisk tilgang til et sundt liv” præsenterede jeg 12 principper for holistisk behandling. Disse principper bygger på en forståelse af mennesket, som en helhed, der er større end summen af de dele, det består af. Kroppen, sindet og sjælen er ikke maskiner, der opererer uafhængigt af hinanden – men derimod dele, der arbejder sammen og virker ind på hinanden, og i det samarbejde skaber de det menneske, du er. Ved at påvirke blot en af disse dele – krop, sind eller sjæl – positivt, vil dette sprede sig som ringe i vandet og have en positiv effekt i andre områder af dit liv.

Men hvordan påvirker vi disse områder positivt? Hvad er nøglen til et sundt og lykkeligt liv?

Livets stærkeste helbredende kraft

Svaret på disse spørgsmål ligger gemt i det første af de 12 principper, der blev præsenteret i sidste blogindlæg:

”Ubetinget kærlighed er livets stærkeste helbredende kraft”

Helt centralt for helbredelse er altså, ifølge det holistiske perspektiv, kærlighed. Den Danske Ordbog beskriver ’kærlighed’ som værende en ”meget stærk følelse af ømhed og hengivenhed over for et levende væsen, man holder meget af”. Den engelske Merriam-Webster ordbog beskriver ’love’ med ord som ’strong affection for another’, ’warm attachment’, ’enthusiasm’ og ’devotion’.

Forskning viser, at kærlighed ikke bare er en følelse, men også en biologisk proces, der har enorm indflydelse på vores krop, sind og sjæl. Dette gælder både i kærlighed til os selv og i kærlighed til andre. Hver en tanke og følelse, vi oplever, skaber øjeblikkeligt en strøm af neuropeptider og hormoner, der tilsammen skaber positive og negative virkninger i kroppen. Når vi har kærlige tanker og følelser, udskilles hormonet oxytocin, som forbedrer immunsystemet og reducerer inflammation. Herudover udskilles hormonet dopamin, som skaber en følelse af glæde og velvære. Kærlighed har vist sig at påvirke vores helbred positivt, idet det mindsker oplevelsen af stress, angst, depression, smerte samt symptomer på hjertesygdomme.

Kærlighed har således stor betydning for vores helbred og vores lykke. For at leve et sundt og lykkeligt liv må vi altså elske os selv – hele os selv. Krop, sind og sjæl.

Komponenterne for et godt helbred

I samme anledning som American Board of Holistic Medicine’s (ABHM) bestyrelse formulerede de 12 principper for holistisk medicinsk praksis, kortlagde de også de komponenter, der er nødvendige for, at vi kan leve et sundt og lykkeligt liv som hele mennesker – dvs. både på det fysiske, mentale og åndelige plan. Jeg præsenterer her disse elementer:

At elske din krop

Fysisk helbred

 • Høj energi og vitalitet
 • Fravær af eller høj tilpasningsevne til smerte, dysfunktioner eller handicap
 • Et stærkt immunforsvar
 • En krop som føles let og balanceret
 • Evnen til at imødekomme fysiske udfordringer
 • Fuld kapacitet hos alle fem sanser og en sund libido

Miljømæssige sundhedsforhold

 • At være i harmoni med dine omgivelser
 • Bevidsthed omkring din forbundethed til naturen
 • At føle sig ”grounded” / at have jordforbindelse
 • Respekt og påskønnelse for naturen, jorden og alle dens beboere
 • Kontakt med jorden; at trække vejret i frisk luft; at drikke rent vand; at spise ”ren” mad; eksponering for sol eller anden lyskilde; varme bade.

At elske sit sind

Mentalt helbred

 • Ro i sjælen og tilfredshed
 • Et job du holder af
 • Optimisme
 • Humoristisk sans
 • Økonomisk tryghed
 • At udleve din vision

Følelsesmæssigt helbred

 • Selv-accept og højt selvværd
 • En kapacitet til at identificere, udtrykke, opleve og acceptere alle dine følelser, både de glædesfyldte og de smertefulde
 • En bevidsthed om den integrerede forbindelse mellem den fysiske del og den følelsesmæssige del af kroppen
 • At konfrontere din værste frygt
 • At give dig selv lov til ”at lege”
 • At have store/betydningsfulde oplevelser jævnligt

At elske sin sjæl

Spirituelt helbred

 • En oplevelse af ubetinget kærlighed, tillid og dermed et fravær af frygt
 • Sjælsbevidsthed med et personligt forhold til det guddommelige/åndelige
 • Tillid til din intuition og en åbenhed og parathed til forandring
 • Taknemmelighed
 • At skabe et helligt rum regelmæssigt via bøn, meditation, gåture i naturen eller andre ritualer
 • En følelse af formål
 • At være tilstede i nuet

Socialt helbred

 • Intimitet med ægtefælle, partner, familiemedlem eller tæt ven
 • Tilgivelse
 • En følelse af at tilhøre en gruppe eller et fællesskab
 • Daglig berøring og/eller fysisk intimitet
 • Uselviskhed / altruisme

Hvordan anvender jeg denne viden i mit liv?

Betragt ovenstående som en guide til, hvordan du kan leve det liv, du gerne vil. Er der noget, som står i vejen for din lykke lige nu? Oplever du smerter, problemer eller begrænsninger i krop, sind eller sjæl?

Hos Wolff Development tilbyder jeg psykologisk rådgivning, EFT behandlinger og Life/Business Coaching. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid, skal du være velkommen til at kontakte mig på info@wolff-development.dk eller telefon 27145872.

Menu