Mange mennesker oplever, at de ikke føler sig hørt, når de søger hjælp hos læge, psykolog eller anden fagperson. Måske har du selv oplevet, at en prøve, biopsi eller psykologisk test viste, at du var helt rask, på trods af at du var plaget af symptomer? Måske har du et fysisk eller psykisk problem, som bliver ved med at dukke op, når behandlingen stopper? Måske har du oplevet at blive sendt videre i systemet, fordi dit problem ”flyttede sig” til et andet sted i kroppen eller til at være af anden psykologisk karakter? Den ene specialist undersøger dit hjerte, den anden din tarm, den tredje dine psykiske udfordringer – alt imens du står magtesløs tilbage og føler, at der er noget, der mangler. At man ikke bare kan reducere din lidelse til at være en fejl i maskineriet. Men at du derimod er en helhed, der er mere af summen af de dele, der udgør dig.

Helheden er større end summen af delene

Der findes i dag mange læger, psykologer og behandlere inden for komplementære behandlingsformer, der interesserer sig for det hele mennesket og samspillet mellem de mange aspekter, der udgør det hele menneske. Disse behandlere ønsker at forstå dette samspil og finde årsagen til det fysiske eller mentale problem hos det enkelte menneske fremfor blot at behandle symptomer.

Min praksis bygger på en holistisk forståelse af mennesket. Inden for denne forståelsesramme er helheden mere end summen af delene. Det vil sige, at mennesket betragtes som en helhed, der ikke er identisk med summen af dets dele (psyke, sanser, organer, etc.), men en selvstændig enhed, hvis egenskaber og aktivitet ikke kan reduceres til eller forklares udtømmende ud fra delenes egenskaber og aktivitet. I stedet ser man på sammenhænge mellem alle de dele, der udgør menneskets liv. Krop, sind og sjæl.

Alt kan have betydning for den problemstilling et menneske oplever i sit liv. I mødet med et menneske kunne man spørge sig selv: Hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvordan var din barndom? Hvordan lever du nu? Hvad beskæftiger du dig med? Kan du lide det? Hvordan er dit forhold til dine venner, familie, kollegaer? Hvordan er din livsstil (kost, motion, etc.)? Hvordan er dit fysiske helbred? Dit mentale helbred? Hvad interesserer du dig for? Hvordan udfolder du dig kreativt? Giver du dig tid til leg? Osv. osv.

Du er ikke din sygdom. Du er ikke din depression. Du er ikke en fiasko eller succes. Du er mere end det. Du er en værdifuld helhed. Bestående af mange dele og den helhed, som disse dele skaber, når de spiller sammen.

Efterhånden som man arbejder med og måske får løst nogle af de problemstillinger, der ligger til grund for mentale eller fysiske lidelser, vil man opleve, at andre områder i ens liv vil blive påvirket positivt.

Forestil dig for eksempel at du i en længere periode har lidt af angst. Når du så endelig slipper ud af angstens kløer, oplever du måske, hvordan dit liv bedres på flere områder. Dine tankemønstre og overbevisninger ændrer sig, du bliver måske mere social, får lettere ved at gå på arbejde, måske forsvinder fysiske symptomer eller sygdom. Din ny-fundne glæde og frihed giver dig måske energi og mod til at tage nogle chancer og gå efter dine drømme.

Den bedring, du mærker, vil sprede sig som positive ringe i vandet til andre områder af dit liv.

Kroppen og sindet er ikke maskiner, der arbejder uafhængigt af hinanden. Min oplevelse af den holistiske tilgang er, at der skabes mere nærvær, forståelse og empati i mødet mellem behandler og klient. Alle problemstillinger, bekymringer, tanker og følelser har deres værdi i behandlingen af det enkelte individs problem.

12 principper for holistisk medicinsk praksis

I december 2000 præsenterede American Board of Holistic Medicine’s (ABHM) bestyrelse 12 principper for holistisk medicin. Disse er:

 1. Ubetinget kærlighed er livets stærkeste helbredende kraft
 2. Optimalt helbred er mere end fraværet af sygdom
 3. Sygdom betragtes som en manifestation i det hele menneske, ikke som en isoleret hændelse
 4. Holistiske behandlere anvender en række forskellige sikre, effektive former for diagnose og behandling, herunder:
  • Uddannelse indenfor livsstilsændringer og egenomsorg
  • Komplementære metoder
  • Konventionel medicin og kirurgi
 5. Søgen efter den underlæggende årsag til sygdom er at foretrække fremfor blot at behandle symptomer
 6. Holistiske behandlere bruger lige så mange kræfter på at fastslå, hvad det er for en patient, der har en sygdom, som de bruger på at fastslå, hvilken sygdom patienten har
 7. Forebyggelse er at foretrække fremfor behandling og er normalt mere omkostningseffektiv. Den mest omkostningseffektive tilgang er den, der fremkalder patientens selvhelbredende evner
 8. En væsentlig faktor for helbredelse er kvaliteten af relationen etableret mellem behandler og patient. I denne relation tilskyndes patienten at tage del i sin egen behandling og dermed helbredelse
 9. Den ideelle behandler-patient relation tager højde for patienten såvel som behandlerens behov, ønsker, bevidsthed og indsigt
 10. Behandlere påvirker i høj grad deres patienter ved deres positive eksempel
 11. Sygdom, smerte og eksistentielle spørgsmål kan være læringsmuligheder for både patient og behandler
 12. Holistiske behandlere opfordrer patienter til at vække deres iboende selvhelbredende kraft, som er: kærlighed, håb, humor og entusiasme samt evnen til at frigive de skadelige konsekvenser, der følger af fjendtlighed, skam, grådighed, depression og langvarig frygt, vrede og sorg

Et holistisk perspektiv på dit liv

Oplevelser i krop, psyke og sjæl spiller ind på det hele menneskes sundhed og velvære.

Er der et område i dit liv, som ikke fungerer optimalt?

Hvordan påvirker det dig og dine omgivelser?

Hvordan ville dit liv se ud uden den udfordring, du oplever nu?

I næste blogindlæg præsenterer jeg en oversigt over de komponenter inden for holistisk sundhed, der har betydning for dit helbred og din oplevelse af velvære.

Menu