At fejle er menneskeligt; at tilgive er guddommeligt – Alexander Pope

Vrede, had og bitterhed er helt normale følelser, som vi alle kan opleve engang imellem. I mit sidste blogindlæg ”Vrede – en destruktiv følelse?” skrev jeg om, hvor vigtigt, det er, at vi tillader os selv at mærke disse følelser og give udtryk for dem på en god og konstruktiv måde. Ofte vil dette medføre, at vi bliver i stand til at give slip på vreden og komme videre i vores liv.

Nogle gange kan vi dog opleve, at vi har svært ved at give slip på vreden – og dette kan have store konsekvenser for vores lykke og helbred. Dette blogindlæg handler om tilgivelse – hvad det er, hvorfor det er godt, hvornår tiden er til tilgivelse, og hvordan man kan arbejde hen imod et sted, hvor det bliver muligt at tilgive.

Hvad er tilgivelse?

Tilgivelse er, når vi giver slip den vrede eller bitterhed, som vi måtte føle mod nogen. Tilgivelse handler ikke om, at du glemmer det, som blev gjort mod dig, eller at du accepterer det som værende i orden. Det handler derimod om, at de negative følelser, som du bærer på, udskiftes med positive følelser, tanker og adfærd.

Nogle gange foregår tilgivelse hurtigt ved, at du med ét mærker, at følelserne slipper dig. Andre gange er tilgivelse noget, der foregår gradvist ved, at du lidt efter lidt slipper følelserne i takt med, at du bliver bedre til at sætte dine grænser og passe på dig selv.

Behovet eller ønsket om at tilgive kan være rettet mod andre eller mod dig selv. Sommetider kan vi have behov for at tilgive både os selv og den, der har gjort os ondt. Et eksempel på dette kunne være en kvinde, der nærer had til en voldelig eks-mand, men som samtidig også er vred på sig selv over, at hun blev i forholdet i flere år, før hun fandt modet til at gå fra ham.

Der kan være forskel på, om det er dig selv eller en anden, du vil tilgive. Denne forskel ligger blandt andet i, at når det er os selv, det drejer sig om, har vi mulighed for at lære af vores fejl og ændre os selv. Når det er en anden person, det drejer sig om, kan vi også lære af vores fejl, men vi kan sjældent ændre andre mennesker.

Den bedste (og måske sværeste) form for tilgivelse af andre er derfor den, der gives frit uden at forvente noget igen. Dette skyldes dels, at det sommetider slet ikke er muligt at få en respons fra den person, der har gjort dig ondt. Måske er du ikke i kontakt med vedkommende længere, eller måske er han/hun død. En anden grund til, at det kan være fordelagtigt at tilgive uden at forvente noget igen er, at du derved selv styrer din healings-proces og ikke er afhængig af en andens respons. Hvis du beslutter at tilgive den, der har krænket dig, uden at forvente eller kræve en undskyldning, er det dig, der har kontrollen, og du kan starte processen når som helst, du er klar.

Tilgivelse er altså en proces, der i høj grad foregår inde i dig. En proces, hvor du giver slip på de følelser af vrede eller bitterhed, som du måtte bære på, og vender blikket fremad. Tilgivelse er ikke noget du bør gøre for andres skyld eller for at opnå en undskyldning. Lad tilgivelse være noget, som du gør for din egen skyld. For at få fred i dit sind.

Hvorfor er tilgivelse godt?

Når du bliver ved med at holde fast på en vrede eller had overfor en person, der har gjort dig ondt, er det i sidste ende kun dig selv, det går ud over. Det er dig, der lider. Når du derimod tilgiver, vil du hurtigt opleve en række positive konsekvenser.

Mental ro

Noget af det første, man vil opleve, når man giver slip på fortidens følelser og tilgiver, er lettelse. En følelse af frihed og fred og ro i sindet. Det koster en enorm mængde energi og tanker at holde fast i gamle følelser af skuffelse, nag, svigt, had og vrede. Når der tilgives, lettes trykket og hovedet får ro. Mennesker, der formår at tilgive, er generelt gladere og har mindre tilbøjelighed til at blive depressive eller angste.

Bedre helbred

Udover at skabe ro i sindet, vil tilgivelse ligeledes medføre en ro i kroppen. Uforløste følelser kan medføre stress, søvnløshed, smerter og på sigt hjerteproblemer. Når der tilgives, falder kroppens stress-niveau, hvilket medfører et bedre helbred. Dette kan i sidste ende betyde et længere og lykkeligere liv.

Nyt fokus på nuet og fremtiden

Ved at lade fortidens negative følelser påvirke dig, lænkes du til fortiden. Som Bjørnebanden, der slæber rundt med deres lænker, vil du slæbe fortiden med dig hele tiden. Således får du svært ved at leve med frihed og glæde i nuet og i fremtiden. Ved tilgivelse brydes lænkerne til fortiden, fokus retter sig mod nutid og fremtid, og der åbnes nye muligheder for (og en lyst til) handling og udvikling.

Styrkede relationer

Forskning viser, at par, der er i stand til at tilgive hinanden, holder bedre sammen og er bedre til at samarbejde. Tilgivelse kan altså styrke relationer. Hvis du dog oplever at have en person i dit liv, som du tilgiver igen og igen, men som alligevel fortsætter med at udvise manglende respekt og overskride dine grænser, vil du efterhånden begynde at føle dig som en dørmåtte. Dette kan have konsekvenser for dit selvværd. I et sådant tilfældet bør du overveje, om det er på tide at sige farvel til personen.

Den rigtige tid at tilgive

Det er vigtigt for mig at understrege, at tilgivelse ikke altid er noget, man ”bare lige” gør. Tilgivelse beskrives ofte som værende universalmidlet mod følelsesmæssig smerte og som måden, hvorpå man hurtigt ”kommer videre” i sit liv. Det er på mange måder også sandt – men tilgivelse er ikke nødvendigvis det første (eller andet eller tredje) trin i en healing-proces. Tilgivelse har sin egen tid.

Tilgivelse er en proces, og derfor bør man være forsigtig med at foreslå en person, der netop har haft voldsom oplevelse, at han/hun tilgiver. For mange af os er tilgivelse en proces, som indebærer, at vi udtrykker og undersøger den vrede eller det tab, vi føler, samt får en forståelse af, hvordan dette påvirker vores liv, inden vi kan tilgive.

At foreslå tilgivelse lige efter en voldsom oplevelse kan i nogle tilfælde være krænkende, idet det ikke kun afviser den smerte, vedkommende oplever, men også kan afholde en person fra at udtrykke deres følelser og finde mening og læring i deres oplevelse. At give sig selv den tid, det tager at nå til tilgivelse, kan være befriende, klogt og værdigt.

Jo dybere krænkelsen er, desto sværere vil det ofte være at tilgive. Processen og frigørelsen i tilgivelsen er dog den samme.

Tips til at tilgive

Mærk og giv udtryk for dine følelser

En ubehagelig oplevelse kan være anledning til en række forskellige følelser. Måske er du blevet svigtet af en ven, og du oplever sorg, uforståenhed, vrede og bitterhed. Uforløste følelser kan være kilde til både psykisk og fysisk ubehag. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på de følelser, man oplever, samt at man giver udtryk for dem, idet dette mange gange kan virke forløsende. Se eventuelt mit blogindlæg om vrede, hvor jeg giver tips til, hvordan man kan håndtere vrede.

Læring og udvikling

Det er ofte de svære oplevelser i livet, som vi lærer mest af. Via refleksion bliver som regel mere klare på, hvem vi er, hvad vi ønsker, og hvor vores grænser går. Sådanne svære oplevelser kan således fungere som springbræt for vores udvikling, hvis vi spørger os selv ”Hvad kan jeg lære af denne situation/oplevelse?”. Når det er svært at tilgive, kan man med fordel spørge sig selv, om man misser en del af den læring, som ligger i situationen.

Skriv historien om

Den læring, man uddrager af sin oplevelse, kan med fordel anvendes til at ”skrive historien om”. Det vil sige: i stedet for at dvæle ved historien om, hvordan du blev forrådt/svigtet/såret, forsøg da at se historien i et nyt lys. Et lys, hvor du lægger vægt på alt det, som du lærte af den pågældende hændelse – både om dig selv og situationen – og hvordan dette har bidraget positivt til din udvikling. Dette kan skabe en følelse af taknemmelighed. Både for det du har, og for det du har lært.

Hav tålmodighed og vær sød mod dig selv

Hav tålmodighed og vær sød mod dig selv – både i tanken om hændelsen og i tilgivelsesprocessen. Når du tænker tilbage på hændelsen, husk da på, at det er helt naturligt og menneskeligt at fejle. Vi gør det alle, og det er helt okay. Det er det, vi lærer af. Vær derfor sød mod dig selv og erkend, at du gjorde alt, hvad du kunne med de ressourcer, du havde i situationen. Det samme gælder healings- og tilgivelsesprocessen. Nogle gange kan den tage tid. Derfor er det vigtigt, at du er sød og har tålmodighed med dig selv. Giv dig selv den tid, det tager for dig at komme videre.

Meditation og bøn

Meditation og bøn reducerer stress, gør det lettere at kontrollere negative tanker, samt øger følelsen af glæde og ro i sindet. Meditation har herudover som regel fokus i nuet, hvilket vil flytte dit fokus væk fra fortidens negative følelser.

Medfølelse / Compassion

Dette kan være et svært trin. Alt efter, hvad du har været udsat for, vil det på sigt hjælpe dig, hvis du ændrer dine negative tanker om den person, der har gjort dig ondt, til mere neutrale eller barmhjertige tanker. Hvis du, hver gang du ser personen, der har gjort dig ondt, eller blot kommer i tanke om ham/hende, fyldes af had eller vrede, vil det i sidste ende kun skade dig selv. Hvis du kommer til at tænke på personen, forsøg da så vidt muligt at sende dem en venlig tanke og flyt så dit fokus til noget andet. I nogle tilfælde vil det være svært (næsten umuligt) at gøre dette – for eksempel ved misbrug, mord, voldtægt eller andre sådanne voldsomme handlinger. Nogle gange er vi ude for hændelser, hvor vi (ligegyldigt hvor mange gange vi tænker det igennem) aldrig vil finde svar på, hvorfor det skulle ske. Forsøg her at arbejde på at acceptere dette og være sød mod dig selv.

Slip fortiden

Tilgivelse kan være svær. Men den kan være noget så befriende. Når vi tilgiver, giver vi slip på de negative tanker og følelser, vi forbinder med hændelsen, og som binder os til fortiden. Mindet om hændelsen og om den smerte, vi oplevede, vil vi sandsynligvis aldrig glemme – men med tilgivelsen vil mindet ikke længere være anledning til stærke følelser i nuet. Tilgivelse sker, når vi oplever et skift i vores opfattelse af hændelsen. Vær tålmodig med dig selv – nogle gange kommer tilgivelsen let, andre gange kan der gå tid, før vi oplever dette skifte.

Det [tilgivelse] er ikke bare en handling eller noget, man kan sige. Det er ikke en sindstilstand eller en tænkemåde. Det er en værenstilstand, et skift i opfattelsen, det er at huske kærlighed og udslette begrænsende tanker og følelser, der bygger på frygt. Tilgivelse er en gave, vi giver os selv. Den fjerner det bind for øjnene, der forhindrer os i at se kærligheden” – Kyle Gray

Menu