Kender du følelsen? Hjertet banker voldsomt, sveden pibler frem, tankerne flyver rundt i hovedet, du har svært ved at koncentrere dig, svært ved at huske de simpleste ting, svært ved at trække vejret ordentligt. Du plages af dårlig samvittighed og selvbebrejdende tanker. Følelser af irritation, skam, frustration, magtesløshed og angst fylder i dig. En angst, der kan føles som drejer det sig om liv eller død.

Maj og juni er for mange lig med en stressende tid fuld af eksamensforberedelser og eksaminer. Mange unge oplever i dag et enormt forventningspres fra samfundet (og sig selv) til at præstere – at få topkarakterer, så de kan få den rigtige uddannelse og det rigtige job. For nogle bliver presset så stort, at der udvikles en egentlig angstfølelse for at gå til eksamen.

Hvad er eksamensangst?

Det er helt almindeligt at føle nervøsitet i forbindelse med en eksamen. Lettere nervøsitet kan endda være en fordel, idet den skærper opmærksomheden og får dig til at yde dit bedste i eksamenssituationen. For nogle kan nervøsiteten dog stige til et niveau, som virker opslidende på krop og sind, og som stjæler tid, fokus og energi.

Når nervøsiteten bliver til angst, forringes præstationsevnen som regel, hvilket yderligere kan skabe en ”angst for angsten” (eller ”forventningsangst”) – det vil sige en angst for at blive eksamensangst.

Eksamensangst er ofte forbundet med stærkt fysisk ubehag, koncentrationsbesvær og angstfyldte tanker om, hvad der kan gå galt til eksamen. Det er dog forskelligt, hvordan og hvornår eksamensangsten kommer til udtryk. For nogle kommer den til udtryk lang tid før eksamen, for andre lige inden eksamen går i gang. I nogle tilfælde har eksamensangsten ikke noget mønster.

5 ting du kan gøre for at reducere din eksamensangst

Organisering

Hvis du kommer til undervisningen, tager gode noter, laver lektier og på anden vis er en god studerende, er du allerede langt. En sådan tilgang giver ro og overblik, og du undgår at sidde den sidste uge op til eksamen og skulle lære alt på én gang. Organisér dine noter, så det er let at finde rundt i dem, og kig dem eventuelt hurtigt igennem inden hver time. På den måde øges din indlæring af stoffet. Når læseferien og eksamensforberedelserne nærmer sig, kan det endvidere være en god idé at lave en læseplan, hvor der sættes god tid af til at læse stoffet, lave øvelser osv.

God eksamenslæsning – Husk pauser!

Det er vigtigt, at du er opmærksom på at passe på dig selv, når du læser til eksamen. Hvis du har lavet en læseplan, så husk at tilføje pauser i løbet af dagen. Det kan for eksempel være pauser, hvor du ser tv, dyrker motion, laver strækøvelser, går en tur, mediterer eller tager en lur. På den måde giver du dit hoved og din krop ro, og du opbygger ny energi til at kunne læse effektivt senere. Uden pauser risikerer du at blive træt og miste overblikket og koncentrationen, hvilket kan gøre dig sårbar, og angsten kan overmande dig.

At reducere den fysiske angst

En krop, der er træt og sulten kan ligeledes gøre dig sårbar. I forlængelse af at ”passe på sig selv” i eksamenslæsningen, er det derfor vigtigt at tage sig godt af sin krop. Lyt til din krop og lær stress- og angstsignalerne at kende. Generelt er det en god idé at sørge for at spise sundt og godt jævnligt, prioritere en god nattesøvn og at dyrke motion. Fysisk aktivitet udløser endorfiner, som løfter dit humør og giver dig fornyet energi. En anden god måde at håndtere fysiske symptomer på angst kan være at meditere eller lave vejrtrækningsøvelser. Ved at flytte fokus til vejrtrækningen og koncentrere sig om at trække vejret dybt og helt ned i maven sænkes stressniveauet i kroppen.

At reducere den mentale angst

Angst kan skabe tankemylder og fokus på negative tanker om os selv og situationen. Når dette sker, forsøg da at isolere og undersøge de negative tanker. Ved at bryde dem ned, vil man ofte finde ud af, at de fleste af dem er urealistiske. For eksempel kan det hjælpe at sætte de negative tanker, man har, i perspektiv ved at spørge sig selv ”Hvad er det værste, der kan ske?” Ofte er det værste, der kan ske, en reeksamen.

Forsøg herefter at udskifte din negative tanker som for eksempel ”Jeg er dum”, ”Jeg er ikke god nok” og ”Jeg kan ikke” med ”Jeg er sej”, ”Jeg kan klare det her” og ”Jeg kan, hvad jeg vil”. Husk, at det, at du klarer dig dårligt til en test, siger ikke noget om, hvem du er som person, eller hvad du er god til på andre områder i livet. Det siger kun noget om, at der var én test, du ikke klarede.

Det kan godt være svært i starten at skulle vænne sig til at fokusere på positive tanker. Undgå derfor i øvrigt også mennesker, der hele tiden fokuserer på og taler om eksamen og/eller deres angst for denne. Det smitter.

Søg hjælp / Tal om din angst

Undersøgelser har vist, at man ved at sætte ord på den angst, man kæmper med, kan dæmpe angsten betydeligt. Dette kan du gøre ved at tale med en god ven eller et familiemedlem, som du kan lide og stoler på, eller ved at skrive om den. Hvis du ikke finder hjælp i dette, kan det være en god idé at kontakte din læge eller en psykolog, hypnotisør eller andre specialister, der kan hjælpe dig.

EFT i behandlingen af eksamensangst

Ovenfor har jeg givet nogle råd til, hvordan du kan reducere eksamensangsten. Måske følger du allerede mange af de foreslåede strategier, men føler ikke, at det er en tilstrækkelig hjælp.

Forslagene kan være til stor hjælp på den korte bane. Det er dog vigtigt, at man ikke kun forholder sig til selve eksamenssituationen, men også til nogle af de ting, der måtte ligge bag, at man føler sig angst. Det vil sige, at man forholder sig til den måde, hvorpå man både opfatter sig selv, omgivelserne og de krav, der stilles. På længere sigt kan det altså være hensigtsmæssigt at undersøge, hvad årsagen til angsten er, således at den kan blive behandlet den fra bunden.

Der findes ikke én årsag til angst. Det varierer fra person til person. Ofte ligger der dog en dyb usikkerhed, et lavt selvværd eller en manglende selvtillid bag de store krav, som man ofte har til sig selv, når man lider af eksamensangst. Ved at afdække, hvilken hændelse og overbevisninger, der ligger bag, behandles problemet ved dets rod.

Der er flere måder, hvorpå dette kan behandles. I min klinik anvender jeg metoden EFT ved problematikker som for eksempel eksamensangst. EFT er en energipsykologisk behandlingsmetode, der kombinerer østens meridianlære, som vi kender fra akupunkturen, med vestens samtaleterapi.

Inden for energipsykologien betragtes negative følelser (såsom angst, depression, skam, vrede, osv.) som et udtryk for, at der findes en blokering i kroppens energisystem. Ofte er disse forstyrrelser knyttet til smertefulde minder. Det er dog ikke mindet i sig selv, der forårsager følelsesmæssigt ubehag eller smerte, men derimod tankerne omkring mindet. Når vi tænker på det, der skete, aktiveres blokeringen i energisystemet, hvilket skaber negative og smertefulde følelser. Sådanne følelsesmæssige blokeringer fører ofte til begrænsende overbevisninger og adfærd samt fysiske symptomer.

Metoden EFT virker ved, at blokeringer i kroppens energisystem, der er kilde til følelsesmæssigt ubehag eller smerte, frigives. Mens den behandlede fokuserer på sit ubehag bankes (”tappes”) der let med fingerspidserne på specifikke punkter på kroppen (meridianpunkter). Således skabes der adgang til kroppens energisystem, og der skabes balance i systemet.

En voksende mængde af videnskabelig forskning viser, at EFT på relativ kort tid kan frembringe reelle, varige gennembrud og skabe signifikante bedringer på de følelsesmæssige (eller fysiske) udfordringer, du står over for.

Dette er ikke altid let at gøre på egen hånd, idet vi kan være ”blinde” for nogle sider af os selv. I disse tilfælde kan det være gavnligt at opsøge en EFT terapeut, der, med sin viden, erfaring og objektive briller, kan hjælpe dig med at afdække problemet og årsagen bag.

EFT er et skånsomt værktøj, der egner sig fint som selvhjælpsværktøj. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid, er du velkommen til at kontakte mig på info@wolff-development.dk eller telefon 27 14 58 72.

Menu