Psykologisk rådgivning

Har du brug for at tale med en psykolog?

Livet er sjældent uden udfordringer, og vi kan alle have perioder, hvor vi oplever stress, sorg eller konflikter. Nogle gange er vi i stand til at klare sådanne perioder alene eller med hjælp fra venner og familie. Andre gange kan vi have brug for at tale med en anden om det, der er svært.

Større forståelse af dig selv og dine udfordringer

Som psykolog er jeg uddannet til at hjælpe dig med at skabe større forståelse af dig selv og dine udfordringer, så du kan komme videre i livet med fornyet energi. Herudover arbejder jeg fremtidsorienteret, hvilket vil sige, at jeg lægger vægt på, at du får redskaber med, så du bedre kan tackle dine udfordringer fremadrettet og skabe det liv, som du ønsker.

Det hele menneske

Teoretisk arbejder jeg med et afsæt i humanistisk/eksistentialistisk psykologi og energipsykologi. Jeg interesserer mig for det hele menneske og for dit potentiale til at leve det liv, som giver dig energi, og som føles meningsfuldt for dig. Energipsykologisk anvender jeg metoden Emotional Freedom Techniques (EFT), som du kan læse mere om under fanen EFT.

I en samtale hos mig tager vi udgangspunkt i den situation og de følelser, du står i lige nu.

Det kan for eksempel være:

Stress og udbrændthed

Lavt selvværd

Personlig eller arbejdsmæssig krise

Konfliktfyldte relationer

Ensomhed og meningsløshed

Angst/fobier

Jeg tager desværre ikke imod henvisninger fra lægen.

Menu