The cause of all negative emotions is a disruption in the body’s energy system – Gary Craig, grundlægger af EFT

Hvad er EFT?

EFT (også kendt som ” Emotional Freedom Techniques” eller ”tapping”) er en energipsykologisk metode, der kombinerer østens meridianlære, som vi kender fra akupunkturen, med vestens samtaleterapi.

Inden for energipsykologien betragtes negative følelser (såsom angst, depression, skam, vrede, osv.) som et udtryk for, at der findes en blokering i kroppens energisystem. Ofte er disse forstyrrelser knyttet til smertefulde minder. Det er dog ikke mindet i sig selv, der forårsager følelsesmæssigt ubehag eller smerte, men derimod tankerne omkring mindet. Når vi tænker på det, der skete, aktiveres blokeringen i energisystemet, hvilket skaber negative og smertefulde følelser. Sådanne følelsesmæssige blokeringer fører ofte til begrænsende overbevisninger og adfærd samt fysiske symptomer.

EFT virker ved, at blokeringer i kroppens energisystem, der er kilde til følelsesmæssigt ubehag eller smerte, frigives. Mens den behandlede fokuserer på sit ubehag bankes (”tappes”) der let med fingerspidserne på specifikke punkter på kroppen (meridianpunkter). Således skabes der adgang til kroppens energisystem, og der skabes balance i systemet.

EFT er en særdeles effektiv behandlingsmetode, som er let at anvende for alle, hvilket også gør teknikken et udmærket selvhjælpsværktøj (ved større temaer anbefales det at opsøge terapeut). Det er en af de mest anvendte metoder inden for energipsykologien, og en voksende mængde af videnskabelig forskning viser, at EFT på relativ kort tid frembringer reelle, varige gennembrud og skaber signifikante bedringer på (eller eliminerer) lidelser.

EFT har bl.a. vist gode resultater i behandlingen af: traumer, fobier, angst, depression og fysiske gener. Herudover kan teknikken anvendes i arbejdet med at indfri personlige og arbejdsmæssige potentialer og skabe et bedre liv.

Sådan anvender du EFT – 5 trin

1. Identifikation af problem

Hvad vil du gerne arbejde med i EFT sessionen? Det kan være et fysisk ubehag, vrede, depression, angst, et traume, etc.

2. Giv problemet et nummer på en 0-10 intensitetsskala

Hvor høj oplever du intensiteten af problemet (smerten, følelsen, etc.) på en skala 0-10, hvor 0 er, at problemet ikke er der, og 10 er meget høj intensitet. Hvis det er et fysisk ubehag/smerte, som du oplever nu, hvad er intensiteten af dette ubehag / denne smerte? Hvis problemet er af følelsesmæssig karakter, tænk på en hændelse, hvor du oplevede denne følelse (depression, angst, vrede, etc.) og sæt tal på intensiteten af følelsen.

3. Opsætning

Mens du let ”tapper” på ”karate chop” punktet, siger du tre gange højt:

”Selvom jeg __________ (problem), så elsker og accepterer jeg mig selv fuldstændigt”.

(For eksempel: ”Selvom jeg føler mig nervøs ved at skulle holde en tale, så elsker og accepterer jeg mig selv fuldstændigt” eller ”Selvom om jeg føler mig nervøs ved at skulle holde en tale, så er jeg helt okay”)

4. “Tapping” sekvensen

Herefter begynder ”tapping” sekvensen, hvor du tapper på meridianpunkterne, mens du nævner selve problemet. I forlængelse af ovenstående eksempel siger du således ”jeg føler mig nervøs ved at skulle holde en tale” (eller blot ”jeg er nervøs”), mens du ”tapper” ca. 5 gange på hvert af meridianpunkterne i følgende rækkefølge:

  1. Eyebrow
  2. Side of Eye
  3. Under Eye
  4. Under Nose
  5. Under Lip
  6. Collarbone
  7. Under Arm
  8. Wrist (both of them)
  9. Top of Head

Ved afslutningen af sekvensen (du kan køre den igennem en eller flere gange) trækker du vejret dybt. Mærk efter i din krop, dine tanker og følelser. Hvad mærker du?

5. Evaluering

Hvad er problemet nu på en 0-10 intensitetsskala? Er det det samme som før? Højere? Lavere? Eller har problemet ændret sig til en anden følelse eller et andet sted i kroppen? Kør eventuelt endnu en ”tappe”-runde på problemet eller start ved trin 1 igen. Fortsæt herefter ”tapping” processen, indtil du opnår den lettelse, du ønsker på dit problem.

Metoden er let at anvende, og du vil opleve, at der kun skal ganske få ”tappe”-runder til, før du føler dig sikker i metoden. Inden du anvender metoden første gang kan det være en stor hjælp at se en eller flere videoer, hvor metoden demonstreres. Der findes utallige af sådanne videoer på YouTube – af disse anbefales videoer, hvor Gary Craig (grundlæggeren af EFT), Nick Ortner og Jessica Ortner demonstrerer metoden.

EFT som selvhjælpsværktøj

EFT er en effektiv behandlingsmetode, der på relativ kort tid kan frembringe reelle, varige gennembrud og skabe signifikante bedringer på de følelsesmæssige (eller fysiske) udfordringer, du står over for.

Personligt anvender jeg ofte teknikken i tilfælde, hvor jeg oplever høj følelsesmæssig intensitet eller fysisk ubehag – såsom fx vrede, frustration eller tristhed. I sådanne situationer er smerten ”tæt på”, og der er dermed adgang til blokeringerne i mit energisystem. Min erfaring er, at jeg, ved at sætte ord på de smertelige tanker og følelser, mens jeg ”tapper”, hurtigt oplever, at intensiteten af de stærke følelser sænkes, og at der skabes ro i min krop og i mit sind.

De stærkeste og mest varige resultater skabes dog ved at undersøge de minder eller traumer, der måtte ligge bag den energiblokering, der skaber de negative følelser, vi oplever. Ved at afdække hvilken hændelse (samt hvilke overbevisninger denne har ført til) behandles problemet ved dets rod.

Dette er ikke altid let at gøre på egen hånd, idet vi kan være ”blinde” for nogle sider af os selv. I disse tilfælde kan det være gavnligt at opsøge en EFT terapeut, der, med sin viden, erfaring og objektive briller, kan hjælpe dig med at afdække problemet og årsagen bag.

EFT er et skånsomt værktøj, der egner sig fint som selvhjælpsværktøj. Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til at komme videre i din proces, er du velkommen til at kontakte mig på info@wolff-development.dk eller telefon 27145872. Du kan ligeledes finde behandlere tæt på dig via Foreningen af Danske EFT & TFT Terapeuters hjemmeside.

Menu