Snart fejrer amerikanerne Thanksgiving. Over hele USA samles familier om et overdådigt bord med stegt kalkun og græskartærte. Men det drejer sig ikke kun om god mad og hygge. Thanksgiving er også en anledning til refleksion.

Flere amerikanske traditioner og helligdage (såsom bl.a. Halloween og Valentines Day) har efterhånden fundet deres vej til Danmark. Thanksgiving er en af de traditioner, som jeg håber vil komme til at fylde mere i danskernes bevidsthed. I et samfund, hvor vi ofte har travlt og drives af at ville have mere, mere, mere – succes, penge, kærlighed, oplevelser og anerkendelse – er Thanksgiving en smuk dag, hvor man stopper op, og anerkender og glæder sig over alt det gode, som ens liv allerede indeholder.

Hvor markedsføringen af Halloween og Valentines Day i Danmark ofte er ensbetydende med forbrug, så har Thanksgiving en anden dybde, idet der lægges vægt på eftertænksomhed og ydmyghed for det, man har.

Prøv at mærke, hvad en følelse af taknemmelighed gør ved dig. Hvorfor ikke gøre taknemmelighed til en fast del af livet? En taknemmelig attitude kan øge ens livskvalitet.

Taknemmelighed påvirker dit liv positivt

Videnskabeligt set, er der gode grunde til at praktisere taknemmelighed jævnligt. Flere undersøgelser viser nemlig, at en taknemmelig livsanskuelse har flere fordele. Disse er bl.a.:

Bedre mentalt helbred

En af de førende forskere inden for taknemmelighed, Dr. Robert A. Emmons fra University of California, har lavet flere studier, der peger på, at der er en sammenhæng mellem taknemmelighed og velvære. Mennesker, der føler sig taknemmelige, føler sig også mere optimistiske, er gladere og oplever en større tilfredshed med deres liv. Taknemmelighed reducerer samtidig risikoen for depression samt en række negative følelser, såsom misundelse, vrede, frustration og fortrydelse.

Stærkere selvværd

I takt med at ens mentale helbred styrkes, styrkes selvværdet. Undersøgelser har vist, at en følelse af taknemmelighed reducerer tendensen til at sammenligne sig med andre. Det vil sige, at fremfor at misunde andre deres penge eller job, så er taknemmelige mennesker i stand til at påskønne og beundre disse menneskers bedrifter. En sådan indstilling fører til større glæde.

Bedre fysisk helbred

Taknemmelige mennesker har færre smerter og oplever en større følelse af sundhed. Disse mennesker er ligeledes mere tilbøjelige til at tage vare på deres helbred ved bl.a. at motionere og gå til lægen, hvilket meget vel kan føre til et længere liv. Et studie publiceret i Spirituality in Clinical Practice i 2015 viste ligeledes, at taknemmelighed medfører et lavere niveau af inflammation i kroppen.

Bedre søvn

Et studie fra 2011 viser, at en så simpel øvelse som at bruge 15 minutter hver aften inden sengetid på at skrive de ting ned, som man er taknemmelig for, forbedrer ens søvnkvalitet markant. Ved at lave øvelsen, oplevede forsøgspersonerne både en bedre og længere søvn.

Bedre til at håndtere modgang

Utaknemmelighed er koblet til angst, depression, misundelse, materialisme og ensomhed. Omvendt forebygger en taknemmelig tilgang til livet stress og depression, samtidig med at det kan gøre en stor forskel i overvindelsen af traumer. I et studie publiceret i 2003 i Journal of Personality and Social Psychology fandt man, at følelsen af taknemmelighed (selv i de værste perioder i et menneskes liv) spiller en stor rolle i en persons modtandsdygtighed.

Opbygger flere og stærkere relationer

Dette gælder både personlige og professionelle relationer. Når vi siger tak (og føler det oprigtigt), viser vi, at vi påskønner det, som modtageren har sagt eller gjort for os. Et studie fra 2014 (publiceret i Emotion) viste, at folk, der modtager et tak, er mere tilbøjelige til at ønske at bevare relationen. Herudover har det vist sig, at ledere, der takker deres ansatte, vil opleve, at disse føler sig motiveret til at gøre en ekstra indsats på arbejdet. I personlige relationer medfører taknemmelighed flere positive følelser samt større tryghed omkring at italesætte ens bekymringer vedrørende forholdet.

Taknemmelighed er dog ikke kun et spørgsmål om at ”give for at få”. Det at give udtryk for den oprigtige glæde, man føler på andres vegne, er både en rar følelse, og et udtryk for, at man hviler i sig selv og ser tingene i et større perspektiv.

Hvad kan du gøre for at høste disse fordele? Jeg giver herunder nogle tips til, hvordan du kan skabe mere taknemmelighed i dit liv.

8 tips til at praktisere taknemmelighed

1. ”Count your blessings”

Tænk på alt det, som du er taknemmelig for i dit liv. Dette kan du gøre når som helst, du har lyst til (eller brug for) at tænke på noget, der gør dig glad. Når jeg oplever, at jeg sætter mig selv i en offerrolle og synes, at det hele er uretfærdigt, så stiller jeg mig selv spørgsmålet ”Er der nogen i verden, der har det værre end mig lige nu?”. Det spørgsmål sætter virkelig tingene i perspektiv. Man kommer hurtigt i tanke om ting, mennesker og muligheder, som man er meget taknemmelig for at have i sit liv, som andre måske ikke har.

2. Før taknemmelighedsdagbog

Skriv hver dag de ting ned, som er sket i løbet af dagen, som du er taknemmelig for. Det kan være en gave du modtog, en person du mødte, en følelse eller tanke du fik, en oplevelse – hvad som helst, der gjorde dig glad. Genkald oplevelsen og fordyb dig i taknemmelighedsfølelsen. Hvis du synes, at øvelsen kommer til at føles som en pligt fremfor en tid, du nyder, så start eventuelt med at gøre det til en ugentlig øvelse.

3. Sig tak

At sige tak til nogen, for den de er, eller det de gør, kan gøres på mange måder. Det kan for eksempel gøres i tanken, ansigt til ansigt eller i et brev. At skrive et brev eller en lille hilsen, der udtrykker tak og påskønnelse kan være til stor glæde for både afsender og modtager.

4. Meditation eller bøn

Både meditation og bøn har vist sig at være medvirkende til at øge livskvaliteten. Der findes mange måder at meditere på – det kan bl.a. være ved fokus på åndedrættet, et mantra, eller en ikke-dømmende observation af de tanker og følelser, der kommer og går. Ved en ”taknemmelighedsmeditation” eller en ”taknemmelighedsbøn” sættes fokus på de ting i livet, som man er taknemmelig for. Øvelsen minder om ”Count your blessings” – blot med større ro og fokus.

5. Vær tilstede i nuet

Sæt farten ned og bemærk og mærk dine omgivelser. Vær helt tilstede i nuet. Solen skinner, kaffen dufter dejligt, dit barn krammer dig, hvad som helst… Det er svært at opleve taknemmelighed, hvis ens opmærksomhed er splittet mellem flere ting. Giv dig selv tid til at virkelig at give den person, du er sammen med, eller den oplevelse du er i, din fulde opmærksomhed. Stop op, træk vejret og brug dine sanser. Lad dig glædes over små som store ting i livet.

6. Foto-collage

Denne øvelse minder om taknemmelighedsdagbog. I stedet for at skrive om de ting, personer eller oplevelser, man er taknemmelig for, tager man billeder af det, laver en collage eller samler dem i et album. Billeder giver dig muligheden for at visualisere din taknemmelighed på en anden og mere direkte måde, end skrift gør. Hvis du ikke vil klippe og klistre, findes der app’s, hvor du kan dyrke taknemmeligheden via billeder, som du finder eller tager på din telefon (fx ”Gratitude Journal 365 – Diary For Your Happiness”).

7. Undgå at brokke dig eller dømme folk

Når vi brokker os eller dømmer folk, kan vi ikke opleve ægte taknemmelighed. Prøv en hel dag, uge eller måned at undgå at brokke dig og dømme andre, og oplev hvordan dette har en positiv virkning på dig og dine omgivelser.

8. Vend en utaknemmelig tanke til en taknemmelig tanke

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal finde noget at være taknemmelig over, så prøv at finde utaknemmeligheden i dit liv og vend det til noget, som du kan være taknemmelig for. Spørg for eksempel dig selv: ”Hvad er gaven i mine udfordringer?” eller ”Hvad kan denne situation lære mig?”.

Der er altid, altid noget at være taknemmelig for

Der er så mange ting i livet, som vi tager for givet. Taknemmelighed er ikke noget, man først oplever, når man er rig, succesfuld, berømt og elsket. Der er ALTID noget at være taknemmelig for – fx at du vågner hver dag, at du trækker vejret, at du er sund og rask, at der er rent vand i hanen, mad på bordet, tag over hovedet, nogen som elsker dig.

Taknemmelighed er en af nøglerne til et glædesfyldt liv.

Hvad er du taknemmelig for i dit liv?

“In daily life we must see that it is not happiness that makes us grateful, but gratefulness that makes us happy” – Brother David Steindl-Rast

Menu